شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

0177.سرما خوردگـی وبلاگـی :)

چهارشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۲، ۰۱:۳۷ ب.ظ

 "هو الطیف "

 

 من بهش می گویمـ سرماخوردگی ِ وبلاگی ، درست وقتی شجاعت نداری بروی گزینه حذف وبلاگ

 را بزنی ، پیش می آید . نمی توانستمـ حذف َش کنمـ ، خودمـ گل های شمعدانی اش را کاشتمـ ،

 آب دادمـ ، بزرگ شدنَ ش را به تماشــا نشستمـ .. فقط کمـی نوشتن وبلاگــی از حوصله امـ خارج

 است . شاید دوره نقاهتش زیاد طول نکشد ، یک هفته ، یک مـاه ، شاید همـ بیشتر ، اما سر ِ پــا

 شدنی ست ..حتی شاید اینجوری بتوانمـ کمی بین مطالعه کتاب و مطالعه وبلاگ  تعادل ایجاد کنمـ

 بس که روزانه وبلاگ می خوانمـ کتاب هایمـ نخوانده مانده اند ..

 شما دعا کنید برایمان .. برای من و وبلاگ جان بلکه زود تر سرحال شویمـ .. البته نا گفته نماند کـه

 خوانده می شوید :)

  • خانومـ ِ میمـ