شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

 هو المحبوب

 

 بین این سر شلوغی های دانشگاه و بدو بدو ها و تعطیلی نداشتن و کار های عقب مانده ، یک مهمانی

 کوچک دخترانه ی ساده و صمیمی عجیب انرژی آدم را زیاد می کند برای شروع هفته ی بعد . بخندیم و

 خیالمان نباشد که کلی کار تلنبار شده داریم . رنگ به رنگ باشیم و دل خوش به هم . به همین دیدار

 های دیر به دیر ِ پر انرژی .

 شوق داشتن رفیق های رنگی رنگی ِ گل گلی ِ پرانرژی ِ پاک مثل بوی گل لحظه ات را خوش بو می کند .

 و خیال بویش تا مدت ها با تو می ماند .

 

  • خانومـ ِ میمـ

 این جا خانه تکانی میخواهد .. باید برگردم و دوباره شروع کنم . 

 از نو .. !

 

  • خانومـ ِ میمـ