شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

چلچلـه های دلت را روشن کن ..

روزی در این خـانه برایت از عاطفـه خواهمـ گفت ..

مرا چـای مهمان می کنـی ؟!

  • خانومـ ِ میمـ

+ ئه این قاصدکَ رو نگا ..

ــ آره چـه نــازه !

+ برا کـی فوتش کنیمـ؟!

ــ امامـ زمــان ..

+ مگه می ره ؟!

ــ آآآآآره ..

  • خانومـ ِ میمـ
رود به خواب دو چشمـ از خیــال تو هیهات

بــــود صبـور دل اندر فــــراق تو حــاشــاک ..

  • خانومـ ِ میمـ

حذف شد !

  • خانومـ ِ میمـ
قاصد روزان ابری ٬ داروگ ٬ کـی می رسد حضرت باران .. ؟!

+داشتمـ ادبیات ۲ رو دوره می کردمـ ..

 

  • خانومـ ِ میمـ