شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

 بعضی ها همـ هستند که آنقدر پاک و با صفا و زلال و گـُل اند ، گاهی فقط با نگاه کردن بهشون ،

 با خوندنشون ، با گــوش کردن بهشون ، بغض می کنـی .. این بعضی ها خیلـــی وقت ها آدمـ رو

 زیر و زبر می کنن ، خیلی وقت ها که آدمـ دنبال تغیره و محـرک نیاز داره ، خیلی وقت ها که غبـار

 گرفته رو دل آدمـ ُ می خواد غبار روبی کنه اما نمی شه .. خیلی وقت ها می شن پیامـ بر حتــی

 ممکنه ناخواسته .. می شن مثل ی قاصــدک که ی دختر بچه ی سر به هـوا می دوئــه دنبالش ُ

 می رسه به ی دشت پر از گل ..

 آآآآی همه ی آدمـ های باصفا ! همیشه باشید و بتابید ، حتی اگر ناخواسته ..

 

  • خانومـ ِ میمـ