شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

۸ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

.. بغض پشت بغض ..

.. نفس پشت نفس ..

.. دل ِ من تاب نمی آورد این شب ها و روزها را ..

+ یا فاطمه الزهرا مددی

  • خانومـ ِ میمـ
جهــان را زیر و رو کرده است گیســــوی پریشانت ..

+ نکند باز شده ماه محرمـ ؟! ..

  • خانومـ ِ میمـ
.. به کجا می روی ای دل ..

زیر باران .. زمزمه می کنمـ ..

هوا تاریک شده .. میدومـ که زودتر برسمـ ..

تنـد تر می شود .. 

به کجا می روی .. ای .. دل ..

 

  • خانومـ ِ میمـ

من تمامـ حس های خوب ِ جهان را دارمـ

وقتی با چادر نماز ِ سفید ِ گل سرخی امـ

می نشینمـ روبه روی تو ..

رو به روی نــــور .. و حرف می زنمـ .. 

  • خانومـ ِ میمـ
رحمت می بارد ..

ما عیــــدی می گیریمـ که در سایه ولایت حضرت مــــاه

هستی یافته ایمـ ..

+ مبارکتان ..

  • خانومـ ِ میمـ
درست مثل ماهـی ِ قرمز  از دستمـ لیز می خورد این روزهایـی که بیشتر از آنکه

فکرش را می کردمـ دوست داشتنی اند ..

می دانمـ چقدر دلمـ کوچک خواهد شد برایشان .. برای تک تک دغدغه هایش ..

برای تک تک آزمون جامع هایش .. هرچند که هر بار بعدشان می گوییمـ کاش

کنکور بود ..

.. هرچند که الان چند ماه است "یک لیوان شطح داغ" را شروع کرده و ناتمامـ

گذاشتمش ..

با همه ی این ها دوست داشتنی ست این روزهایی که مثل برق می گذرد ..

  • خانومـ ِ میمـ
مـوســی (ع) 

و آن عاشقانــه ی زیــبا !

.

روز های نورانـی ست ..

  • خانومـ ِ میمـ

حذف شد !

  • خانومـ ِ میمـ