شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

۱۳ مطلب در تیر ۱۳۹۱ ثبت شده است

آن را که بـــوی عنبــر زلف تــو آرزوست

چون عود گو بر آتش سودا به سوزُ ساز

+ حلول ماه برکت و رحمت مبارکـ!

  • خانومـ ِ میمـ
دیروز شاهد عکاسی ِ عکاس ِ کاربلد ُ حرفه ای ٬ و به قول رضا امیرخانی استاد ِ 

"داستان ِ سیستان" بودمـ ..

+ خودش بود ٬ با همان ریش ِ بلند و همان اوصاف ..

  • خانومـ ِ میمـ
خیال ِ خیسمـ را امروز با خودمـ بردمـ سر کلاس .. همان خیالمـ را که دیشب تا صبح

بخاطر صدای باران نخوابیده بود ...

+حُسنی می گفت مادبزرگش گفته خدا قبل ماه رمضون در ِ رحمت ِ ش رو به رومون

باز کرده ..

+شکر ..

+یک توصیه : کتاب "حجاب بی حجاب"  آقای زائری بی نظیره جدا توصیه می کنمـ

بخونیدش ..

  • خانومـ ِ میمـ

حذف شد !

  • خانومـ ِ میمـ

روزی برای اجازه

انگشتش را بالا آورده بود ٬

اجازه ندادند .

انگشت دیگری به آن افزود

برای آزادی ..

  • خانومـ ِ میمـ

برای آن روز ها که مثل سرخوش هـا .. آواز "من مانده امـ تنهای تنهــــــــــــااا .. "

سر می دادیمـ و الکـی خوش بودیمـ بین آن روز های سختـی که هرگز حاضر نیستمـ

به ِ شان برگردمـ حتی برای دسته جمعی خواندن این تصنیف که لذتش تمامـ می دوید

زیر پوستمان ٬ دلمـ تنگ می شود گاهی .. گاهی خیلی بیشتر از تنگ ..

  • خانومـ ِ میمـ
هو الحق ..

السلامـُ علیک ایها العَلَمـُ المنصوب و العِلمـُ المصبوب و الغوث و الرحمهُ

الواسعهُ وعداً غیر مکذوب ..  

.. از شما که می نویسمـ حروف ٬ نرمـ می شوند ُ کلمات ٬ لطیف ُ جملات ٬ 

ابریشمین .. و صفا می دود به کاغذ ..

از شما که می نویسمـ دلمـ جلا می گیرد .. بوی نرگس مستمـ می کند ..

آقا ! .. شما که هنوز ندیده و نیامده اینگونه لطافت می دهید به زندگـی ..

ظهورتان چه می کند با ما ؟!

آقا ! .. این کوچه های ریسه بسته و آب ُ جارو کرده که هیچ ٬ ما هر روز صبح

که می شود دلمان را آب ُ جارو می کنیمـ به این امید که .. شاید امروز .. شاید

این جمعه ..

و هر روز صبح که می شود سلامتان می دهیمـ که به  قول آن نوشته ی روی

دیوار که همیشه جلوی چشممـ هست .. " دلمـ به مستحبی خوش است که

جوابش واجب است . "

شما که می بینید پریشانی ما را .. دعا کنید ..دعا کنید که چشمـ انتظاری بد

دردیست ُ سرگردانی بد رنجی و مگر نه اینکه جدّتان فرمود ٬ حال کسی که از

امامـ خود دور افتاده سخت تر از حال یتیمـ است.. ؟!

آقا ! .. دعا کنید برای ظهور .. دعا کنید که چشممان به راهَ ست ..

+ بــــرآ ای آفتـــاب صبــح امیــــد 

  که در دامـ شب هجران اسیرمـ

  • خانومـ ِ میمـ
ما شبی دست برآریمـ و دعایی بکنیمـ

غمـ هجران تــو را چـاره ز جایی بکنیمـ ..

 

  • خانومـ ِ میمـ

چقدر خوب شـــد آری ٬ نگاهتـان به من افتـــاد

همان دقیقه که چشممـ ٬ درست کنج گهرشاد

بدون وقفــه بــه بــاران ٬ امــان گـریـه نمــی داد

هــزار تکه شد این مــن به لــطف آینـــه هایــت

  • خانومـ ِ میمـ
آقا علی بن موسی الرضا (ع) دل ِ تنگ را ٬ دل ِ خیلی تنگ را نمی شکنند ..

من هیچ نداشتمـ .. فقط یک دل ِ تنگ .. یک دل ِ خیلی تنگ که این روز ها

ناجور یک سر و سامانی می خواست ..

  • خانومـ ِ میمـ