شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

۱۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

قبل تر ها فقط از شما اسمـی بود ُ با آن آوای قشنگَ ش نسیمـ خنکـی .. می دانستمـ حاج آقا مجتبـی ای

هستند ُ بازاری هست ُ کلاس ِ اخلاقـی .. و آدمـ هایی که گویا پای ثابت کلاس های ِتان بودند ُ برایمـ شدیداً

آدمـ های دوست داشتنی و محتـرمـی ..

قبل تر ها می گفتمـ اگـر خــدا قسمت کند یک شب ِ قدری شاید بــازار ، شاید پای منبــر شما .. اما لـیاقت

نداشتمـ .. آنقَدَر که آخرش رسیدمـ .. آنجا که تشییع جنازه ِ تان بود .. دیر آمدمـ ..

بعدتر ها .. توی یکـی از شب های زیبای رمضان ، کتاب ِ "رساله دل" را خریدمـ و فردای َ ش شروع کردمـ ..

شروع کردمـ پای منبرتان نشستن ، شاگردی کردن .. منبرتان خیلی کشش دارد حضرتِ استاد حتی از پشت

کلمات کتاب ..

دعا کنید شاگردِ ثابت قدمـی باشمـ و تـوی زندگـی جـاری کنمـ همه ی درس های لطیف ِ تان را ..

  • خانومـ ِ میمـ

 اندرین گوشه خاموش ِ فراموش شده ،

 یاد ِ رنگینی در خاطر ِ من ،

 گریه می انگیزد ..

  ارغوانمـ آنجاست ،

     ارغوانمـ تنهاست ،

        ارغوانمـ دارد می گرید ..

 

 + حسی در من بر می انگیزد ..

  • خانومـ ِ میمـ

ارتودنسی کردن به نظرمـ ... ترین کار دنیاست ! حالا جای این سه نقطه هر بد و بی راهی که می خواهی

بذار.. ! البته شاید بر میگرده به مشکل ابدی و ازلی من با دندانپزشک ها ..  اما این ُ منی که تجربه کردمـ

دارمـ میگمـ .. منی که تا تهش رفتمـ دارمـ میگمـ .. ته ِ ته ِش میدونی کجاس ؟! .. همین روزای من ..

همین روزا که کشیده به جراحی ِ دندون عقل ُ این حرفا .. همین روزا که یه طرف صورتمـ ورمـ کرده ُ از درد

یه گوشه میشینمـ ُ حوصله هیچ کس و هیچ چیز ندارمـ .. که حالمـ کج ُ کوله شده ..

دندون عقل ِ نهفته ی عزیز خیلی ناز ُ مامانی نشسته بود سر جاش به هیچ کسی َمـ کار نداشت .. حالا

جای خالیش اذیتمـ می کنه .. یه حفره ی نهفته درونمـ ایجاد کرده .. !

آقای قیصر امین پور ِ عزیز معذرت! اما به نظرمـ : درد دوستی کجا ، درد های پوستی کجا ؟!

اصل ِ اصلش میدانـی .. رفیق اگر رفیق باشد .. دردش همـ عزیز ، دردش همـ رفیق ، دردش همـ شیرین ..

اما درد پوستی ... !

.. خود ِ مانیمـ ها رفیق اگر رفیق باشد .. هـِـی .. یا رفیق َ من لا رفیق َ لَه ..

 

  • خانومـ ِ میمـ

 این دست ها معجزه می کند .. معجزه می کند که می شوی مثل روز اول ..

 معجزه می کند که بر می گردی به تنظیمات کارخانه ! .. به روزی که زاده شدی ..

 + عید فطرتون خیلی مبارکـ!

 

  • خانومـ ِ میمـ

   

 خدای روز های قشنگ رمضان !

 خشنود باش لطفا ، از این روزه های باعث شرمندگی ِمان !

 و این روزه های باعث شرمندگـی را مورد پسند ِ رسول ِ مهربانی َت قرار بده !

 و به حق همین عزیز و عزیزان َ ش .. کاسه های خالـی روزه های ِ مان را با دستان خودت لبریز کن !

 خدایا لطفن ِ لطفا !!

 سپاس تنها برای توست خدای همه ی قشنگـی های عالمـ ..

 * ترجمه ای آزاد از دعای روز  ِ سی ُمـ رمضان ..

 

  • خانومـ ِ میمـ

 صبح روز بیست ُ هشتمـ ماه ِ مبارکـ ، بعد از اذان صبح با خواهری خوابمان نمی برد .. می نشیمـ آمدن

 خورشید را تماشا می کنیمـ و مصحف گوش می دهیمـ .. برای قلب هایمان آیه های قشنگـی را هدیه

 می دهد ..

 + باورت می شود به این زودی تمامـ شد مهمانـی ؟! ..

  • خانومـ ِ میمـ

 .. بروی توی اتاق و با اعتماد به نفس سلامـ کنـی ، بعد تو را بنشانند رو به روی سه تا خانومـ محترمـ

 که حس کنی حتی برای چادر درآوردن و تـا کردن َت همـ داردند یک شـرح مفصل مـی نویسند .. حالـا

 هزاری همـ اون سه تا خانومـ سعی کنند تو راحت باشی .. وقتی فکر مـی کنـی سه نفر می خواهند

 بنشینند روبه روی َت و تمامـ زیر ُ زِبَر ِ زندگی َت را بریزند روی میز .. راحت نخواهـی بود ..

 آدمـی زاد دوست ندارد ، آدمـی زاد او را قضاوت کند ..

 بعد ِ دو ساعت مصاحبه همـ بروی برای خودَت همـشهری داستـان بخری که تمامـ ناخوشی ِ امروز َت ،

 فراموش شود ..

 خدا ! تو تنهـا کسی هستـی که برای زیر ُ زبَر ِ زندگـی َمـ مَحرمـی و تنها باید جلوی تو بخاطر پستـی

 بلندی های روحمـ خجالت بکشمـ .. حق ؟!

  خدا ! امشب که شب ِ آخر ِ ، شب ِ آخر این مناجات ها و عاشقانه ها .. برای همه ی عزیزان ُدوستانمـ

 و بنده هایت .. تمامـ خوبـی های عالمـ را بنویس ..

 + و رتبه های کنکور می آیند .. و وای بر روزی که رتبه های آخرتمـان بیاید ..

  • خانومـ ِ میمـ

تو مگـر همان الابرار ِ " هَل اَتـی .." نبــودی ؟!

همـان " اَنفُسـَنا و اَنفُسـَکمـ .. " 2 نبــودی مگر ، در مباهله ؟!

تو مگـر همان " وَ مِن َ الناس ِ مَن یَشری نَفسَه .." 3 نبودی در لیلة المبیت ؟!

مگر "ذلک خَیر البَریّه .." 4 نبودی ؟! اصلا مگر قرآن ناطق نبودی ؟!

چه کردند ؟!

میدانـی کمر زمین و آسمان خمـ شد ؟! ..

میدانـی عالمی یتیمـ شد ؟! .. یتیمـ ولایت تو ..

1. آیه 1 انسان

2.آیه 61 آل عمران

3. آیه 207 بقره

4. آیه 7 بینه

  • خانومـ ِ میمـ

 چـادرش را محکمـ گرفته ، بهش لبخند می زنمـ .. این همه لطافت ُدخترانگی را با متانت خاصی پنهان کرده

 دختر بچه ها با چادر خیلی دوست داشتنی تر می شوند .

 چـادرمـ را محکمـ تر می گیریمـ .. این چادر عزیزمـ که وقتی سرمـ می کنمـ دنیا برایمـ اردیبهشت می شود ..

 رسالت حفظش بر دوش ِ من و ماست .. دل خوشمـ که میراث ِ عزیزمـان فاطمه (س) را زنده نگـــه خواهیمـ

 داشت هرچند که گاهی نگاه ها و برخورد ها نامهربان باشند ..

 همه ی این ها زیر این آفتاب گرمـ ُ زبان روزه می ارزد به یک گوشه نگاه ِ آن عزیز بالایی .. می ارزد به تحقق

 تمامـ آن اصول جامعه آرمانی ِمان .. می ارزد ..

 + تقدیمـ به موج وبلاگـی ِ صبر ریحانه ها

  • خانومـ ِ میمـ

 زن ، تنها یک شاخه گل وحشی چیده بود برای ِ امامـ .. او برایش دعای خیر کرد و در راه خدا آزاد ..

 گفتــه بودند در برابر یک شاخه گـــل وحشی ؟!! .. امامـ گفته بود ، خدا چنین ادبـی فرمود ِ مان که

 " اِذا حَــیَّــیتُمـ بِتَحیَّــته فَـحَـیّوا بِِــِاَحسن ِ مِنها .. " و برای او آزادی َ ش نیکوتر ..

 + تولد امامـ حسن (ع) مبارکـ! ..

  • خانومـ ِ میمـ