شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

شمعدانی هاے لب تاقچــه دلــ

با چـراغ ِ تـو خـــانه روشـن مـی شود ..

۱۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

فطرتــان .. فطرت نو مبـاکـ!

+ تبریکمـ رو از همینجا بپذیرید .. ببخشید که تک تک سر نزدمـ تبریک بگمـ ٬ چند روزی نیستمـ .

=)

  • خانومـ ِ میمـ
مـی روی جانمـ ؟! .. به همین زودی ؟! تازه داشتیمـ به همـ عادت می کردیمـ؟!

تازه عاشقانه هایمـان گل کرده بود با خدا .. خاطرت برایمان عزیز بود ..

حالا که می روی قول بده .. زود ِ زود دوباره برگردی .. اگـر عمرمان قد داد .. خداحافظ

تا سال بعـد ..

  • خانومـ ِ میمـ
من ذره ذره دل کندمـ ..

ذره ذره .. از قسمتـی از این دنیا ..

من ذره ذره و مبهوت .. تنها با یک اتفاق ساده .. دل کندمـ ..

+ خدا .. یک قدمـ از آن ده قدمت را دیشب وقتی زل زده بودمـ به صفحه مانیتور

دیدمـ .. چقدر همان یک قدمـ مثل هزار قدمـ نزدیک تر شدن به تو بود ..

  • خانومـ ِ میمـ
گفتـی سهمـ من یک قدمـ .. ده قدمـ سهمـ ِ تو ..

+ خدایــی کن برامـ خدا ..

+ سخت دلتنگمـ .. که و چه نمی دانمـ .. فقط کمـی حرف خوب دلمـ می خواهد ..

  • خانومـ ِ میمـ
وَ دَعَوتَنی الیکَ و لَو لـا انتَ لَمـ اَدر ِ ما انتَ *..

+ و بسوی خود خواندی مرا .. و اگر تو نبودی من ندانستمـ که تو کیستی ..

و اَنَّ الرّاحِلَ الَیکَ قَریبُ المَسافَة ِ *..

+ و اگر هرکس به درگاهت کوچ کند ٬ راهش نزدیک است ..

بَل لِثَقَتی بــِکَرَمِکَ *..

+ بلکه اطمینان به کرمت دارمـ ..

واسئَلوُ اللهَ مِن فَضلِه ِ اِنَّ اللهَ کانَ بـــِکُمـ رَحیماً * ..

+ و بخواهید از فضل خدا زیرا خدا به شما مهربان است ..

هــاربٌ مِنکَ* ..

+ گریزانمـ از تو به درگاهت ..

اَینَ غیاثُکَ السَّریع* ..

+ کجاست فریاد رسی شتابانت .. ؟!

وَ مِن عُقوباتِ المَعاصی جَنَّبتَنی حتّی کَاَنَّکَ اِستَحیَیتَنـی ..*

+ و از عقوبت های نافرمانیمـ برکنارمـ کردی انگار که تو از من شرمـ داری .. !

* بخش هایی از دعای ابو حمزه ..

  • خانومـ ِ میمـ
قــیدار خان ! این رسمـ مردانگـی نبود ٬ که وسط این همه شلوغی ُ درس ُ درس ..

آنطور خوش قواره بیایـی بنشینی گوشه ی اتاقمـ و هـی چشمک بزنـی ..

همین الان همـ که تو را گذاشته امـ زیر دستمـ و می نویسمت هر از گاهی تفالی

می زنمـ ..

محضری آمدم بگویمـ .. این رسمـ َش نبود ..من فعلا باید درسمـ را بخوانمـ ..فهمـَ ت

بیجک گرفت قــیدار خان ؟!

+ برای قــیدار خوان های این وبلـاگ !

+ عاشق ِ این مطلبمـ : دعا هایمـ همـ قد خودمـ بودند ! .. بخونینش ..

  • خانومـ ِ میمـ
..نشان تو ٬ گه از زمین ٬ گاهی ز آسمان جویمـ .. بگو کجایــی ؟!

+ دلـْ شکسته خریداری آیا ؟! خدا !

  • خانومـ ِ میمـ
گرچه بــاران به سبو بود ُ نفهمید کســی

و محمّـد (ع) خود او بود ُ نفهمید کســـی

...

می نویسمـ که شب تار سحــر می گردد

یک نفر مانده از این قومـ که بر می گردد ..

 

  • خانومـ ِ میمـ
باز امشب منادی کوفـــه ٬

از امامی غریب می خواند

گوشه خانه دختـــری تنها

دارد اَمن یجیب می خواند ..

+.. امشب بـــانو مهمان دارند ..

+ التماس دعا ..

  • خانومـ ِ میمـ
فرق حضرت ِ مــــاه شکافت ..

شقّ القمری دیگر ..

+ راز خلقت همـه پنهان شده در عین علــی است

   کهکشان هـا نخی از وصله ی نعلین علــی است

  • خانومـ ِ میمـ